COMMISSIES

COMMISSIEOVERZICHT

Binnen Sempiternus kunnen alle leden zitting nemen in een commissie. Door zitting te nemen in een commissie vergroot je je kennis, bouw je aan je netwerk binnen en buiten de vereniging en doe je ervaring op bij het organiseren van evenementen. Vaak wordt het zitting nemen in een commissie beloond met studiepunten vanuit de hogescholen. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de commissies welke binnen Sempiternus actief zijn.DE SOCIËTEITSCOMMISSIE

De Sociëteit is gelegen aan het Ruiterskwartier 55 en door de leden vaak ‘de Kroeg’ genoemd, De Sociëteit is de thuishaven van Sempiternus. Door de vele feesten en activiteiten, welke op de Kroeg worden georganiseerd, is onze Sociëteit een begrip onder studerend Leeuwarden. De Sociëteit staat onder leiding van de Sociëteitscommissie, kortweg Soccie. De leden van de Soccie zijn te herkennen aan hun rode truien en zorgen dat de avonden op de Sociëteit soepel verlopen.

IMG_0011.JPG

DE SPONSOR COMMISSIE

De Sponsor Commissie zorgt ervoor dat onze leden kunnen genieten van mooie kortingen rondom het studentenleven. Zo zorgen zij dat ze contact opnemen met nieuwe potentiële partners en behouden het contact met onze huidige sponsoren.

Sponsorcommissie.JPG

DE KASCONTROLE COMMISSIE

De Kascontrole Commissie controleert de Quaestor. Deze commissie is druk bezig met het controleren van de begroting van onze vereniging.

commissiefoto_kcc.jpeg

DE ALGEMENE LEDEN COMMISSIE

De Algemene Leden Commissie dient ter ondersteuning van de Vice-Praeses binnen het Bestuur. Deze commissie houdt zich vooral bezig met de Jaarclubs, het informeren van aankomend studenten, de Inauguratie, ledenbehoud en het organiseren van netwerkevenementen.

IMG_3187.JPG

DE VAN DALE COMMISSIE

De Van Dale Commissie dient ter ondersteuning van de Ab-Actis. De leden van deze commissie controleren de stukken voor de Ledenvergaderingen, externe stukken, het Jaarboek en de Neus op spelfouten en grammaticale onjuistheden.

commissiefoto_vandale.JPG

DE INTRODUCTIE COMMISSIE

De Introductie Commissie is verantwoordelijk voor de introductieperiodes in september en februari. Zij zorgen voor een onvergetelijke Studie Start Week. Ook organiseren zij de terugkomdag na de vakantie waar iedereen elkaar weer ziet na een prachtige zomer. De Introductie Commissie staat samen met het Bestuur op de open dagen om actief leden te werven.

commissiefoto_intro.JPG


DE KLUS COMMISSIE

De Klus Commissie regelt al het onderhoud aan de Sociëteit, als er iets gerepareerd moet worden zorgt de Klus Commissie dat het weer netjes is en functioneert naar behoren.

640px-Blank_file.xcf.png

DE GOEDE DOELEN COMMISSIE

Als vereniging willen wij ook graag iets terug doen/geven aan de maatschappij. Zo zorgt de Goede Doelen Commissie ervoor dat we elk halfjaar een evenement hebben waarbij we geld ophalen voor een goed doel. Daarnaast zorgen ze ook voor leuke acties waarbij we een steentje bijdragen aan de minder bedeelde.

commissiefoto_goededoelen.JPG

DE OMA SOEP COMMISSIE

Oma’s soep Leeuwarden is een stichting, waarvan het studentenbestuur bestaat uit leden van Sempiternus. Dit Bestuur organiseert kookdagen en soep-aan-huisdagen voor eenzame ouderen. Samen met vrijwilligers koken de ouderen in buurt- of verzorgingshuizen. Ook brengen de vrijwilligers een soepje langs bij de ouderen om een gezellig praatje te maken. Zo draagt Sempiternus niet alleen bij aan een gezellige sfeer, maar zijn we ook maatschappelijk betrokken.

IMG_2148.jpg

DE NEUS COMMISSIE

De Neus is het verenigingsblad van Sempiternus welke meerdere malen per jaar wordt uitgegeven. In de Neus zijn altijd de nieuwste roddels, wist-u-datjes, top-5'jes en verslagen van verenigingsevenementen te lezen. De Neus Commissie schrijft en publiceert de Neus.

commissiefoto_neus.jpg

DE JAARBOEK COMMISSIE

Het Jaarboek wordt aan het eind van elk jaar uitgebracht en bestaat uit een jaarverslag over de evenementen en bijzonderheden dat jaar. De Jaarboek Commissie zorgt ervoor dat zij verhalen vergaren gedurende het jaar, deze opslaan om zo het jaarboek uit te brengen voor de rest van de leden.

DSC02291_1.JPG

DE EVENEMENTEN COMMISSIE

De Evenementen Commissie is verantwoordelijk voor alle feesten, partijen en borrels op de kroeg. Van grote VVV feesten tot aan thema avonden op onze Sociëteit Aeternitas.

commissiefoto-evenementen.JPG

DE SPORT COMMISSIE

De Sport Commissie zorgt voor voldoende beweging binnen de vereniging, wekelijks zorgen zij trainingen voor hockey, voetbal, golf en volleybal. Daarnaast organiseren zij ook de jaarlijkse skireis, het zeilweekend en verschillende sporttoernooien.

commissiefoto_sport.JPG

DE SOCIAL MEDIA COMMISSIE

De Social media commissie is het creatieve brein achter de vereniging. Zo dragen zij zorg voor het promotiemateriaal, zorgen zij dat Sempiternus altijd goed wordt vertegenwoordigd op externe evenementen en open dagen en onderhouden zij de website.

commissiefoto_socialcie.JPG

DE GALA COMMISSIE 

Jaarlijks organiseert de Gala Commissie grote feesten binnen en buiten de Kroeg. Zo organiseren zij een keer per jaar het driedaagse legendarische Galaweekend waar altijd veel leden en oud-leden op afkomen.

commissiefoto_gala.JPG

DE TAP COMMISSIE

De Tap Commissie zorgt ervoor dat onze leden voorzien zijn van het drinkbare goud. De Tap commissie verzorgt trainingen voor de tappers, leuke drank kortingen en zorgt ervoor dat iedereen hun biertje krijgt!