Commissieoverzicht

Binnen Sempiternus kunnen alle leden zitting nemen in een commissie. Door zitting te nemen in een commissie vergroot je je kennis, bouw je aan je netwerk binnen en buiten de vereniging en doe je ervaring op bij het organiseren van evenementen. Vaak wordt het zitting nemen in een commissie beloond met studiepunten vanuit de hogescholen. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de commissies welke binnen Sempiternus actief zijn.

DE ALGEMENE LEDENCOMMISSIE

De ALC dient ter ondersteuning van de Vice-Praeses binnen het Bestuur. Deze commissie houdt zicht vooral bezig met het organiseren van de Introductietijd, het informeren van aankomend studenten, de Inauguratie, ledenbehoud en het organiseren van netwerkevenementen.  

 

DE VAN DALE COMMISSIE

De Van Dale Commissie dient ter ondersteuning van de Ab-Actis. De leden van deze commissie controleren de stukken voor de Ledenvergaderingen, externe stukken en de Neus op spelfouten en grammaticale onjuistheden. 
 

DE NEUS COMMISSIE

De Neus is het verenigingsblad van Sempiternus welke meerdere malen per jaar wordt uitgegeven. In de Neus zijn altijd de nieuwste roddels, wist-u-datjes, top-5'jes en verslagen van verenigingsevenementen te lezen. De Neuscommissie schrijft en publiceert de Neus. 
 

DE KASCONTROLE COMMISSIE

De Kascontrole controleert de Quaestor. Deze commissie is druk bezig met het controleren van de begroting van onze vereniging. 
 

DE PR EN PROMOTIE COMMISSIE 

De PR en Promotie Commissie is het creatieve brein achter de vereniging. Zo dragen zij zorg voor het promotiemateriaal, zorgen zij dat Sempiternus altijd goed wordt vertegenwoordigd op externe evenementen en open dagen en onderhouden zij de website. 
 

DE GALA EN EVENT COMMISSIE 

Jaarlijks organiseert de Gala en Event Commissie grote feesten binnen en buiten de Kroeg. Zo organiseren zij een keer per jaar het driedaagse legendarische Galaweekend waar altijd veel leden en oud-leden op afkomen. 
 

DE INTRO COMMISSIE 

De Intro Commissie is verantwoordelijk voor de introductieperiodes in september en februari. Zij zorgen voor een onvergetelijke StudieStartWeek. Ook organiseren zij de terugkomdag na de vakantie waar iedereen elkaar weer ziet na een prachtige zomer. De Intro Commissie staat samen met het bestuur op de open dagen om actief leden te werven.

 

DE SOCIËTEITSCOMMISSIE

De Sociëteit gelegen aan het Ruiterskwartier 103, door de leden vaak ‘de Kroeg’ genoemd, is de thuishaven van Sempiternus. Door de vele feesten en activiteiten welke op de Kroeg worden georganiseerd is onze Sociëteit een begrip onder studerend Leeuwarden. De Sociëteit staat onder leiding van de Sociëteitscommissie, kortweg Soccie. De leden van de Soccie zijn te herkennen aan hun bordeaux rode truien.