COMMISSIES

COMMISSIEOVERZICHT

Binnen Sempiternus kunnen alle leden zitting nemen in een commissie. Door zitting te nemen in een commissie vergroot je je kennis, bouw je aan je netwerk binnen en buiten de vereniging en doe je ervaring op bij het organiseren van evenementen. Vaak wordt het zitting nemen in een commissie beloond met studiepunten vanuit de hogescholen. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de commissies welke binnen Sempiternus actief zijn.


DE ALGEMENE LEDENCOMMISSIE

De ALC dient ter ondersteuning van de Vice-Praeses binnen het Bestuur. Deze commissie houdt zicht vooral bezig met het organiseren van de Introductietijd, het informeren van aankomend studenten, de Inauguratie, ledenbehoud en het organiseren van netwerkevenementen. 


VAN DALE

De Van Dale Commissie dient ter ondersteuning van de Ab-Actis. De leden van deze commissie controleren de stukken voor de Ledenvergaderingen, externe stukken, het Jaarboek en de Neus op spelfouten en grammaticale onjuistheden. 


DE NEUSCOMMISSIE

De Neus is het verenigingsblad van Sempiternus welke meerdere malen per jaar wordt uitgegeven. In de Neus zijn altijd de nieuwste roddels, wist-u-datjes, top-5'jes en verslagen van verenigingsevenementen te lezen. De Neuscommissie schrijft en publiceert de Neus. 


DE JAARBOEKCOMMISSIE

Het Jaarboek word aan het eind van elk jaar uitgebracht en bestaat uit een jaarverslag over de evenementen en bijzonderheden dat jaar. De jaarboekcommissie zorgt ervoor dat zij verhalen vergaren gedurende het jaar, deze opslaan om zo het jaarboek uit te brengen voor de rest van de leden. 


DE EVENEMENTENCOMMISSIE

De evenementencommissie is verantwoordelijk voor alle feesten, partijen en borrels op de kroeg. Van grote VVV feesten tot aan thema avonden op Aeternitas. 


DE SPORTCOMMISSIE

De sportcommissie zorgt voor voldoende beweging binnen de vereniging, wekelijks zorgen zij trainingen voor hockey, voetbal, golf en volleybal. Daarnaast organiseren zij ook de jaarlijkse skireis, zeilweekend en verschillende sporttoernooien. 


DE KASCONTROLECOMMISSIE

De Kascontrole controleert de Quaestor. Deze commissie is druk bezig met het controleren van de begroting van onze vereniging. 


DE SOCALCIE

De Socialcie is het creatieve brein achter de vereniging. Zo dragen zij zorg voor het promotiemateriaal, zorgen zij dat Sempiternus altijd goed wordt vertegenwoordigd op externe evenementen en open dagen en onderhouden zij de website. 


DE GALACOMMISSIE 

Jaarlijks organiseert de Gala Commissie grote feesten binnen en buiten de Kroeg. Zo organiseren zij een keer per jaar het driedaagse legendarische Galaweekend waar altijd veel leden en oud-leden op afkomen. 


DE INTRODUCTIE

De Intro Commissie is verantwoordelijk voor de introductieperiodes in september en februari. Zij zorgen voor een onvergetelijke StudieStartWeek. Ook organiseren zij de terugkomdag na de vakantie waar iedereen elkaar weer ziet na een prachtige zomer. De Intro Commissie staat samen met het bestuur op de open dagen om actief leden te werven.


DE SOCIËTEITSCOMMISSIE

De Sociëteit gelegen aan het Ruiterskwartier 55, door de leden vaak ‘de Kroeg’ genoemd, is de thuishaven van Sempiternus. Door de vele feesten en activiteiten welke op de Kroeg worden georganiseerd is onze Sociëteit een begrip onder studerend Leeuwarden. De Sociëteit staat onder leiding van de Sociëteitscommissie, kortweg Soccie. De leden van de Soccie zijn te herkennen aan hun rode truien en zorgen dat de avonden op de Sociëteit soepel verloopt.


DE TAPCOMMISSIE

De tapcommissie zorgt ervoor dat onze leden voorzien zijn van het drinkbare goud. De Tapcie verzorgt trainingen voor de tappers, leuke drank kortingen en zorgen ervoor dat iedereen hun biertje krijgt! 


DE KLUSCIE

De Kluscie regelt alle onderhoud aan de Sociëteit, als er iets gerepareerd moet worden zorgt de Kluscie dat het weer netjes en functioneert naar behoren.


DE SPONSORCOMMISSIE

De Sponsorcommissie zorgt ervoor dat onze leden kunnen genieten van mooie kortingen rondom het studentenleven. Zo zorgen zij dat ze contact opnemen met nieuwe potentiële partners en behoud het contact met onze huidige sponsoren.


DE GOEDE DOELENCOMMISSIE

Als vereniging willen wij ook graag iets terug doen/geven aan de maatschappij. Zo zorgt de Goede Doelencommissie ervoor dat we elk halfjaar een evenement hebben waarbij we geld ophalen voor een goed doel. Daarnaast zorgen ze ook voor leuke acties waarbij we een steentje bijdragen aan de minder bedeelde.