Het Bestuur der A.s.V.L. Sempiternus Vitae Modus Noster

Het Bestuur bestuurt een jaar lang A.S.V.L. Sempiternus V.M.N.

Praeses

Daan Rus

De Praeses van Sempiternus is de voorzitter van het bestuur. In die hoedanigheid zit hij/zij de bestuursvergaderingen, het Interdisputair en de Algemene Ledenvergaderingen voor. Tevens is de Praeses naar buiten toe de woordvoerder namens het bestuur en de vereniging. Als Praeses verzorg je het contact met externe partijen zoals andere verenigingen (IBOS), bedrijven en gemeentes (Stedelijk Overleg).

 

Contactgegevens

Preases@Sempiternus.nl


Vice-Praeses

Emma van Kassel

De Vice-Praeses van Sempiternus is plaatsvervangend voorzitter van het bestuur. In die hoedanigheid zit hij/zij de bestuursvergaderingen, het Interdisputair en de Algemene Ledenvergaderingen voor als de Praeses niet aanwezig kan zijn. Tevens is de Vice-Praeses verantwoordelijk voor het ledenbehoud, de Introductieperiode, de Ledeninauguratie, Jaarclubvorming, het actief betrekken van Reünisten en het educatieve aspect binnen de vereniging. Een voorbeeld hiervan is het aanwijzen van mentoren voor de eerstejaarsleden. De Vice-Praeses is dan ook het gezicht richting de Hogescholen en de Reünisten.

 

Contactgegevens

Vicepraeses@Sempiternus.nl


ab-actis

Jitse Gerritsen

De Ab-Actis van Sempiternus is verantwoordelijk voor de correspondentie binnen en buiten de vereniging. Zo verzorgd de Ab-Actis de uitnodigingen voor vergaderingen en evenementen, beantwoordt hij/zij mails gericht aan de vereniging en is hij/zij verantwoordelijk voor het opstellen van bestuurswissel- en dankbrieven. Ook is de Ab-Actis verantwoordelijk voor het verenigingsblad ‘De Neus’ en de Jaarplanning. Tevens stelt de
Ab-Actis notulen op van bijvoorbeeld bestuursvergaderingen,
de vergaderingen van het Interdisputair en Algemene Ledenvergaderingen.

 

Contactgegevens

Abactis@Sempiternus.nl


Quastrix

Delphi Tessel

De Quaestor van Sempiternus is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Zo stelt hij/zij aan het begin van het jaar een begroting op, kent hij/zij budget toe aan de verschillende projecten binnen de vereniging, voert hij/zij budget controle uit, verricht hij/zij de dagelijkse betalingen, houdt hij/zij de boekhouding bij en is hij/zij in staat om de Kas Controle Commissie en de Algemene Ledenvergadering op een correcte wijze te informeren over de financiële staat van de vereniging. Tevens is de Quaestor verantwoordelijk voor het binnenhalen en behouden van Sponsoren.

 

Contactgegevens

Quaestrix@Sempiternus.nl


assessor sociëteitszaken

Niek Gülpen

De Assessor Sociëteitszaken van Sempiternus is verantwoordelijk voor de taken rondom de Kroeg. Zo verzorgt de Assessor de inkoop van drank, glazen en benodigdheden, maakt hij/zij een rooster voor de Soccie en de Eerstejaars Tapploeg en zit hij vergaderingen van de Soccie voor. Ook is de Assessor Sociëteitszaken gezamenlijk met de Praeses aanwezig tijdens vergaderingen van het Stedelijk Overleg en onderhoudt hij/zij goed contact met de gemeente en politie.

 

Contactgegevens

Sociëteit@Sempiternus.nl


assessor PR, promotie & Evenementen

Vincent Solleveld

De Assessor PR, Promotie en Evenementen van Sempiternus is de creatieve geest binnen het bestuur, zo is de Assessor verantwoordelijk voor de publieke relaties en ludieke acties, het onderhouden van de website, het opzetten en coördineren van de Introductieweken en open dagen en is hij/zij eindverantwoordelijk voor alle evenementen, sportactiviteiten en het Galaweekend.

 

Contactgegevens

Evenemententen@sempiternus.nl